WYGRAJ Sesje Fotograficzna

Konkurs fotograficzny „Miłość w obiektywie”

 

1. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy przysłać do nas swoje zdjęcie, które można by zatytułować „Miłość w obiektywie”. Zdjęcia można wstawiać na naszego Facebooka (WWW.facebook/klubforemka.pl) ,  przynieś do Foremki, lub można wysłać mailem.

Każde zdjęcie będzie wstawione jednocześnie na facebooku i na tablicy w Foremce.

Zdjęcia można przesyłąć od dnia 03.02.2015 do dnia 14.02.2015 do godz 10.59.

 

2. Głosowanie

Głosowanie odbywa się na dwa sposoby.

Na facebooku Foremki, poprzez głosowanie internautów w formie lajków.

W Foremce, gdzie wszystkie zdjęcia zostaną powieszone na specjalnej tablicy. Każda osoba która przychodzi na zajęcia do Foremki może przyznać jeden punk na swoje ulubione zdjęcie na tablicy. Za każdym razem wchodząc na zajęcia – można przyznać jeden punkt na swoje ulubione zdjęcie.

Lajki i głosy z Foremki sumują się i wygrywa to zdjęcie, które zdobędzie najwięcej głosów.

 

3. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.02.2015 o godzinie 11.00 na naszym facebooku i w Foremce.

 

4. Nagroda

Nagrodą jest udział w sesji fotograficznej, zorganizowanej w Klubie Aktywnej Kobiety Foremka, wykonanej przez fotografa Tomasza Fijałkowskiego, w stylizacjach  Eweliny Szczcypior. Po sesji fotograficznej zwyciężczyni otrzyma ręcznie robiony album ze zdjęciami oraz skórzany pendrive ze zdjęciami w formie elektronicznej.

 

5. Zgoda na publikacje wizerunku

Mając na uwadze prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.),  przystępując do konkursu, każdy uczestnik wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo opublikowanie swojego  wizerunku przedstawionego na fotografii załaczonej do konkursu oraz na fotografiach wykonanych podczas sesji zdjęciowej „Nieidealnie – Idealna” . Zgoda zostaje udzielona na publikację wizerunku we wszelkich mediach, w szczególności zaś do

–   wprowadzenia ww. wizerunku do pamięci komputera i przetwarzania;

–   utrwalenia i zwielokrotnienia utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, optyczną,

-  rozpowszechnienia utworu, wprowadzenia go do ogólnie dostępnych sieci kompu­tero­wych, a także jego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie).

 

6. Organizator konkursu

Konkurs zorganizowany przez firmę 4MK Sp.j. Owczarek Bednarczyk, prowadzącą Klub Aktywnej Kobiety Foremka w Kozienicach przy ulicy Przemysłowej 17a.

 

 


Data dodania: 2015-02-03 23:04:27

© 2014 Foremka powered by 01studio.eu