Konkurs

Regulamin Konkursu

Zrób sobie zdjęcie „Ja i Foremka”

 


1. Organizatorem Konkursu "Zrób sobie zdjęcie Ja i foremka"; (zwanego dalej "Konkursem") jest 4MK Sp.j. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Zwoleńskiej 37, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000061116, o numerze NIP: 946-21-83-910, o kapitale zakładowym 46.267.000 zł. wpłaconym w całości, zwaną dalej "Organizator".

 


2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 24 – 30 sierpnia 2016 r.

 


3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia.

 


4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

 


5. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia na temat „Ja i Foremka”.

 


6. Zdjęcie należy dodać najpóźniej do godz. 24:00 dnia 29.08.2016 r.

 


7. Nagrodą niniejszego Konkursu jest Voucher o wartości 150 zł, do wykorzystania na dowolnie wybrany tatuaż w Bardo – Studio Tatuażu. Nagrodę otrzyma osoba, której zdjęcie zdobędzie najwięcej polubień (lajków), a także polubi ona na Faceobok'u Fanpage Klub Aktywnej Kobiety Foremka i Bardo - Studio Tatuażu.

 


8. Laureat zostanie poinformowany o wygranej w komentarzu w w/w poście na Facebook’u.

 


9. Aby odebrać nagrodę, Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem, tj. Klub Aktywnej Kobiety Foremka.

 


10. Zwycięzca jest zobowiązany osobiście stawić się w siedzibie Organizatora.

 


11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda zostanie przekazana następnemu w kolejności uczestnikowi.

 


12. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, ul. Przemysłowa 17A, 26-900 Kozienice, oraz na stronie internetowej www.klubforemka.pl.

 


13. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres mailowy recepcja@klubforemka.pl lub pod nr tel 500-399-618.

 


14. Prawa autorskie wykonanego zdjęcia przechodzą na Organizatora konkursu, tj. Klub Aktywnej Kobiety Foremka.

 


15. Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).


Data dodania: 2016-08-24 16:31:25

© 2014 Foremka powered by 01studio.eu